Skip to main content
Publication date
2018 04 01
Authors
Metsala, J Lundqvist, A Virta, LJ Kaila, M Gissler, M Virtanen, SM Nevalainen, J
Author KI Usernames
Gissler, M|mikgis
Pubmed ID
29211844
Journal
International journal of epidemiology
Doctype
Article
KI Connection
Medel
Mesh SV
Astma Barn Fall-kontrollstudier Finland Förskolebarn Kohortstudier Kvinnlig Manlig Människa Proportional hazard-modeller Register Riskfaktorer Typ 1-diabetes Ungdomar
Mesh EN
Asthma Case-Control Studies Cohort Studies Diabetes Mellitus, Type 1 Finland Proportional Hazards Models Registries Risk Factors
First date
2018-05-07T01:54:19.272Z