Skip to main content
Publication date
2018 01
Authors
Alenius, S Kajantie, E Sund, R Nasanen-Gilmore, P Vaarasmaki, M Gissler, M Hovi, P
Author KI Usernames
Gissler, M|mikgis
Pubmed ID
29247118
Journal
Pediatrics
Doctype
Article
KI Connection
Medel
Mesh SV
Attityder till hälsa Finland För tidigt födda Föräldrar Graviditet Kohortstudier Kvinnlig Manlig Medfödda missbildningar Människa Nyfödda Proportional hazard-modeller Register Retrospektiva studier Spädbarn Spädbarn med mycket låg födelsevikt Spädbarnsdödlighet Syskon Vuxna
Mesh EN
Attitude to Health Cohort Studies Congenital Abnormalities Finland Infant Mortality Infant, Premature Infant, Very Low Birth Weight Parents Proportional Hazards Models Registries Retrospective Studies Siblings
First date
2018-01-14T10:59:56.478Z