Skip to main content
Publication date
2018 10 12
Authors
Hjorth-Jensen, K Maya-Mendoza, A Dalgaard, N Sigurdsson, JO Bartek, J Iglesias-Gato, D Olsen, JV Flores-Morales, A
Author KI Usernames
Bartek, J|jiriba
Pubmed ID
30124983
Journal
Nucleic acids research
Doctype
Article
KI Connection
Medel
Mesh SV
BRCA2-protein Cellkärneproteiner DNA-brott, dubbelsträngade DNA-reparation DNA-replikation DNA-skador Gen-knockdown Genominstabilitet Manlig Mutation Människa Prostatatumörer Rad51-rekombinas Reglering av genuttryck Repressorproteiner RNA, budbärar RNA-splitsning Tumörcellinje
Mesh EN
Ataxia Telangiectasia Mutated Proteins BRCA2 Protein Cell Line, Tumor Checkpoint Kinase 1 DNA Breaks, Double-Stranded DNA Damage DNA Repair DNA Replication Gene Expression Regulation Gene Knockdown Techniques Genomic Instability Mutation Nuclear Proteins Prostatic Neoplasms Rad51 Recombinase Repressor Proteins RNA, Messenger RNA Splicing
First date
2018-12-16T23:05:52.718Z