Skip to main content
Publication date
2017 05 15
Authors
Fell, SM Li, SJ Wallis, K Kock, A Surova, O Rraklli, V Hofig, CS Li, WY Mittag, J Henriksson, MA Kenchappa, RS Holmberg, J Kogner, P Schlisio, S
Author KI Usernames
Fell, SM|stufel Henriksson, MA|marhen Holmberg, J|johhol Kock, A|ankock Kogner, P|perkog Schlisio, S|suschl
Pubmed ID
28637693
Journal
Genes & development
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Apoptos Celldifferentiering Djur Genavstängning Kinesin Mutation Nervceller Neuroblastom Neurodegenerativa sjukdomar Neurofibromin 1 PC12-celler ras-proteiner Reglering av genuttryck, utveckling Råttor Signalomvandling Sympatiska nervsystemet trkA-receptor Tumörcellinje
Mesh EN
Apoptosis Cell Differentiation Cell Line, Tumor Gene Expression Regulation, Developmental Gene Silencing Kinesin Mutation Neuroblastoma Neurodegenerative Diseases Neurofibromin 1 Neurons PC12 Cells ras Proteins Receptor, trkA Signal Transduction Sympathetic Nervous System
First date
2017-07-09T10:34:35.556Z