Skip to main content
Publication date
2018 03
Authors
Vetrano, DL Rizzuto, D Calderon-Larranaga, A Onder, G Welmer, AK Bernabei, R Marengoni, A Fratiglioni, L
Author KI Usernames
Calderon-Larranaga, A|amacal Calderón-Larrañaga, A|amacal Fratiglioni, L|laufra Marengoni, A|alemar Rizzuto, D|debriz Welmer, AK|asvenss Vetrano, DL|davvet
Pubmed ID
29509768
Journal
PLoS medicine
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Aktiviteter i dagliga livet Bedömning av åldringar Gånghastighet Hjärt-kärlsjukdomar Kognition Kvinnlig Manlig Medelålders personer Multisjuklighet Människa Nervsystemets sjukdomar Psykiska störningar Sverige Symtombedömning Tidsfaktorer Uppföljningsstudier Äldre Äldre, 80 och över
Mesh EN
Activities of Daily Living Cardiovascular Diseases Cognition Follow-Up Studies Geriatric Assessment Mental Disorders Multimorbidity Nervous System Diseases Sweden Symptom Assessment Time Factors Walking Speed
First date
2018-04-23T00:00:52.254Z