Skip to main content
Publication date
2018 03
Authors
Hall, M Dondo, TB Yang, AT Mamas, MA Timmis, AD Deanfield, JE Jernberg, T Hemingway, H Fox, KAA Gale, CP
Author KI Usernames
Jernberg, T|tomjer
Pubmed ID
29509764
Journal
PLoS medicine
Doctype
Article
KI Connection
Medel
Mesh SV
Cerebrovaskulära sjukdomar Dödsorsaker England Förväntad livslängd Hjärtinfarkt Hjärtsvikt Icke smittsamma sjukdomar Klusteranalys Kvalitetsförbättring Kvinnlig Manlig Medicinsk revision Multisjuklighet Människa Nedsatt njurfunktion Resultatvärdering (Hälso- och sjukvård) Riskfaktorer Sjukhusvistelse Wales Äldre Överlevnadsanalys Övervakning av läkemedelsbehandling
Mesh EN
Cause of Death Cerebrovascular Disorders Cluster Analysis England Heart Failure Hospitalization Life Expectancy Medical Audit Medication Therapy Management Multimorbidity Myocardial Infarction Noncommunicable Diseases Outcome Assessment (Health Care) Quality Improvement Renal Insufficiency Risk Factors Survival Analysis Wales
First date
2018-04-23T00:00:52.254Z