Skip to main content
Publication date
2017 09
Authors
Shahim, B De Bacquer, D De Backer, G Gyberg, V Kotseva, K Mellbin, L Schnell, O Tuomilehto, J Wood, D Ryden, L
Author KI Usernames
Mellbin, L|linmel Ryden, L|larryd Rydén, L|larryd Shahim, B|bahsha
Pubmed ID
28637653
Journal
Diabetes care
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Blodsocker Diabetes Fasta Glukosbelastningsprov Glykerat hemoglobin A Kartläggning och enkäter Kohortstudier Kolesterol Kransartärsjukdom Kvinnlig Läkarsällskap Manlig Medelålders personer Människa Postprandiell period Prognos Proportional hazard-modeller Träning Uppföljningsstudier Vuxna
Mesh EN
Blood Glucose Cholesterol Cohort Studies Coronary Artery Disease Diabetes Mellitus Exercise Fasting Follow-Up Studies Glucose Tolerance Test Glycated Hemoglobin A Postprandial Period Prognosis Proportional Hazards Models Societies, Medical Surveys and Questionnaires
First date
2018-12-04T22:17:26.032Z