Skip to main content
Publication date
2017 11 16
Authors
Siira, SJ Spahr, H Shearwood, AMJ Ruzzenente, B Larsson, NG Rackham, O Filipovska, A
Author KI Usernames
Larsson, NG|nilars Spahr, H|henrsp Spåhr, H|henrsp
Pubmed ID
29146908
Journal
Nature communications
Doctype
Article
KI Connection
Medel
Mesh SV
Bindningsplatser Djur Fibroblaster Genom, mitokondriellt Knockoutmöss Manlig Mitokondrier Molekylära chaperoner Människa Möss, inavlade C57BL Polyadenylering Proteinbindning Proteinbiosyntes Protein-fotavtryck Rekombinanta proteiner RNA-bindande proteiner RNA, budbärar RNA-sekvensanalys RNA-stabilitet RNA-veckning Transkripton Tumörproteiner
Mesh EN
Binding Sites Fibroblasts Genome, Mitochondrial Mice, Inbred C57BL Mice, Knockout Mitochondria Molecular Chaperones Neoplasm Proteins Polyadenylation Protein Binding Protein Biosynthesis Protein Footprinting Recombinant Proteins RNA-Binding Proteins RNA Folding RNA, Messenger RNA Stability Sequence Analysis, RNA Transcriptome
First date
2017-11-28T14:44:18.519Z