Skip to main content
Publication date
2017 Jul 11
Authors
Sveinsson, O Andersson, T Carlsson, S Tomson, T
Author KI Usernames
Andersson, T|toande Carlsson, S|sofcar Tomson, T|tortom
Pubmed ID
28592455
Journal
Neurology
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Barn Dödsorsaker Epilepsi Förskolebarn Incidens Kohortstudier Komorbiditet Kvinnlig Könsfaktorer Manlig Medelålders personer Människa Plötslig död Psykiska störningar Register Sverige Syndrom Unga vuxna Ungdomar Vuxna Äldre Äldre, 80 och över
Mesh EN
Cause of Death Cohort Studies Comorbidity Death, Sudden Epilepsy Incidence Mental Disorders Registries Sex Factors Sweden Syndrome
First date
2017-07-23T10:47:18.122Z