Skip to main content
Publication date
2018 06
Authors
Li, LK Shen, N Wang, N Wang, WD Tang, QZ Du, XN Carrero, JJ Wang, KP Deng, YY Li, ZT Lin, HL Wu, TH
Author KI Usernames
Carrero, JJ|jucarr
Pubmed ID
29571940
Journal
Kidney international
Doctype
Article
KI Connection
Låg
Mesh SV
Bukhinna Dialysvätskor Djur Extracellulära signalstyrda MAP-kinaser Fukos Fukosyltransferaser Glukos Imatinibmesilat Manlig PDGF-receptorer Peritoneal fibros Proteinkinashämmare Proteinmodifiering, posttranslationell Påsdialys Receptorer, transforming growth factor beta RNA-interferens Råttor, Sprague-Dawley Signalomvandling siRNA Sjukdomsmodeller, djur TGF-beta1 Trombocytrelaterad tillväxtfaktor
Mesh EN
Dialysis Solutions Disease Models, Animal Extracellular Signal-Regulated MAP Kinases Fucose Fucosyltransferases Glucose Imatinib Mesylate Peritoneal Dialysis Peritoneal Fibrosis Peritoneum Platelet-Derived Growth Factor Protein Kinase Inhibitors Protein Processing, Post-Translational Rats, Sprague-Dawley Receptors, Platelet-Derived Growth Factor Receptors, Transforming Growth Factor beta RNA Interference RNA, Small Interfering Signal Transduction Transforming Growth Factor beta1
First date
2018-06-04T01:14:01.579Z