Skip to main content
Publication date
2018 03 05
Authors
Azimi, A Caramuta, S Seashore-Ludlow, B Bostrom, J Robinson, JL Edfors, F Tuominen, R Kemper, K Krijgsman, O Peeper, DS Nielsen, J Hansson, J Brage, SE Altun, M Uhlen, M Maddalo, G
Author KI Usernames
Altun, M|mikalt Bostrom, J|johabo Boström, J|johabo Brage, SE|suzegy Egyhazi Brage, S|suzegy Hansson, J|johhan Seashore-Ludlow, B|brisea Tuominen, R|raituo
Pubmed ID
29507054
Journal
Molecular systems biology
Doctype
Article
KI Connection
Medel
Mesh SV
Azabicykloföreningar Bicykliska föreningar, heterocykliska Cellöverlevnad Cyklinberoendekinas 2 Fosfoproteiner Ftalsyror HSP90-stressproteiner Imidazoler Melanom Mikroftalmiassocierad transkriptionsfaktor Människa Oximer Proteomik Pyridiniumföreningar Reglering av genuttryck, tumörer Resistens mot antineoplastiska läkemedel Tumörcellinje Uppreglering
Mesh EN
Azabicyclo Compounds Bridged Bicyclo Compounds, Heterocyclic Cell Line, Tumor Cell Survival Cyclin-Dependent Kinase 2 Drug Resistance, Neoplasm Gene Expression Regulation, Neoplastic HSP90 Heat-Shock Proteins Imidazoles Melanoma Microphthalmia-Associated Transcription Factor Oximes Phosphoproteins Phthalic Acids Proteomics Pyridinium Compounds Up-Regulation
First date
2018-04-16T00:39:54.034Z