Skip to main content
Publication date
2017 Dec 14
Authors
Neumann, JT Sorensen, NA Rubsamen, N Ojeda, F Renne, T Qaderi, V Teltrop, E Kramer, S Quantius, L Zeller, T Karakas, M Blankenberg, S Westermann, D
Author KI Usernames
Renne, T|thoren Renné, T|thoren
Pubmed ID
29020401
Journal
European heart journal
Doctype
Article
KI Connection
Låg
Mesh SV
Biomarkörer Hjärtinfarkt Kaplan-Meiers skattning Kliniska beslutsstödssystem Kliniskt beslutsfattande Kvinnlig Manlig Medelålders personer Människa Prognos Prospektiva studier Troponin I Återfall Återintagning Äldre
Mesh EN
Biomarkers Clinical Decision-Making Decision Support Systems, Clinical Kaplan-Meier Estimate Myocardial Infarction Patient Readmission Prognosis Prospective Studies Recurrence Troponin I
First date
2017-12-31T10:32:20.564Z