Skip to main content
Publication date
2018 07
Authors
Shahsavani, M Pronk, RJ Falk, R Lam, M Moslem, M Linker, SB Salma, J Day, K Schuster, J Anderlid, BM Dahl, N Gage, FH Falk, A
Author KI Usernames
Anderlid, BM|briand Falk, A|annfal Shahsavani, M|mansha
Pubmed ID
28924182
Journal
Molecular psychiatry
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Celldifferentiering Celler, odlade Cellrörelse Fibroblaster Hjärna Hjärnbark Inducerade pluripotenta stamceller Lissencefali Manlig Mikrotubulusassocierade proteiner Människa Nervceller Nervstamceller Neuriter Neurogenes Neuropeptider Nyfödda Spädbarn
Mesh EN
Brain Cell Differentiation Cell Movement Cells, Cultured Cerebral Cortex Fibroblasts Induced Pluripotent Stem Cells Lissencephaly Microtubule-Associated Proteins Neural Stem Cells Neurites Neurogenesis Neurons Neuropeptides
First date
2018-09-03T01:46:57.98Z