Skip to main content
Publication date
2018 08
Authors
Strom, P Nordstrom, T Aly, M Egevad, L Gronberg, H Eklund, M
Author KI Usernames
Aly, M|maraly Egevad, L|larege Eklund, M|maeklu Gronberg, H|hengro Grönberg, H|hengro Nordstrom, T|tobnor Nordström, T|tobnor Strom, P|petest Ström, P|petest
Pubmed ID
29331214
Journal
European urology
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Algoritmer Beslutsstödstekniker Digital rektal undersökning Genetiska sjukdomsanlag Kallikreiner Manlig Medelålders personer Molekylära diagnostiska tekniker Människa Onödiga ingrepp Prediktivt värde av tester Prospektiva studier Prostataspecifikt antigen Prostatatumörer Resultats reproducerbarhet Riskbedömning Riskfaktorer Sverige Tumörgradering Tumörmarkörer Uppreglering Vävnadsprov Äldre
Mesh EN
Algorithms Biomarkers, Tumor Biopsy Decision Support Techniques Digital Rectal Examination Genetic Predisposition to Disease Kallikreins Molecular Diagnostic Techniques Neoplasm Grading Predictive Value of Tests Prospective Studies Prostate-Specific Antigen Prostatic Neoplasms Reproducibility of Results Risk Assessment Risk Factors Sweden Unnecessary Procedures Up-Regulation
First date
2018-07-31T04:26:05.212Z