Skip to main content
Publication date
2017 09 06
Authors
Shen, X Klaric, L Sharapov, S Mangino, M Ning, Z Wu, D Trbojevic-Akmacic, I Pucic-Bakovic, M Rudan, I Polasek, O Hayward, C Spector, TD Wilson, JF Lauc, G Aulchenko, YS
Pubmed ID
28878392
Journal
Nature communications
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
B-lymfocyter Cellcykelproteiner Fenotyp Fukosyltransferaser Genetiska loci Genetisk pleiotropi Genome-Wide Association Study Glykosylering Immunglobulin G Kohortstudier Kvinnlig Manlig Medelålders personer Mikrotubulusproteiner Människa Storbritannien Transkriptionella förlängningsfaktorer Unga vuxna Ungdomar Vuxna Äldre Äldre, 80 och över
Mesh EN
B-Lymphocytes Cell Cycle Proteins Cohort Studies Fucosyltransferases Genetic Loci Genetic Pleiotropy Genome-Wide Association Study Glycosylation Immunoglobulin G Microtubule Proteins Phenotype Transcriptional Elongation Factors United Kingdom
First date
2017-09-25T06:58:42.437Z