Skip to main content
Publication date
2017 06
Authors
Devor, A Andreassen, OA Wang, Y Maki-Marttunen, T Smeland, OB Fan, CC Schork, AJ Holland, D Thompson, WK Witoelar, A Chen, CH Desikan, RS McEvoy, LK Djurovic, S Greengard, P Svenningsson, P Einevoll, GT Dale, AM
Author KI Usernames
Svenningsson, P|persve
Pubmed ID
28348379
Journal
Molecular psychiatry
Doctype
Article
KI Connection
Låg
Mesh SV
Dopamin Dopamin och cAMP-regulerad fosfoprotein 32 gamma-Aminosmörsyra Genetiska sjukdomsanlag Genome-Wide Association Study Genotyp Glutamatreceptorer, jonotropa Hjärna Metabotrop glutamatreceptor Multifaktoriell nedärvning Människa Polymorfism, enkelnukleotid Riskfaktorer Schizofreni Signalomvandling Synaptisk överföring
Mesh EN
Brain Dopamine Dopamine and cAMP-Regulated Phosphoprotein 32 gamma-Aminobutyric Acid Genetic Predisposition to Disease Genome-Wide Association Study Genotype Multifactorial Inheritance Polymorphism, Single Nucleotide Receptors, Ionotropic Glutamate Receptors, Metabotropic Glutamate Risk Factors Schizophrenia Signal Transduction Synaptic Transmission
First date
2017-06-04T10:51:21.651Z