Skip to main content
Publication date
2017 Aug
Authors
Eggers, KM Lindahl, B Carrero, JJ Evans, M Szummer, K Jernberg, T
Author KI Usernames
Carrero, JJ|jucarr Evans, M|marand Jernberg, T|tomjer Szummer, K|karszu
Pubmed ID
28615229
Journal
Clinical chemistry
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Akut koronarsyndrom Biomarkörer Kvinnlig Manlig Medelålders personer Människa Njursjukdomar Retrospektiva studier Riskbedömning Troponin I Troponin T Äldre Äldre, 80 och över
Mesh EN
Acute Coronary Syndrome Biomarkers Kidney Diseases Retrospective Studies Risk Assessment Troponin I Troponin T
First date
2017-08-13T10:17:57.019Z