Skip to main content
Publication date
2017 06 20
Authors
Ganguly, K Ettehadieh, D Upadhyay, S Takenaka, S Adler, T Karg, E Krombach, F Kreyling, WG Schulz, H Schmid, O Stoeger, T
Author KI Usernames
Ganguly, K|kougan Upadhyay, S|swaupa
Pubmed ID
28637465
Journal
Particle and fibre toxicology
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Biomarkörer Blodstillning Djur Hjärt-kärlsystemet Infusioner, intraarteriella Kol Luftburna partiklar Lunga Läkemedelstillförsel genom inandning Manlig Möss, inavlade BALB C Nanopartiklar Partikelstorlek Reglering av genuttryck Riskbedömning Tidsfaktorer
Mesh EN
Administration, Inhalation Biomarkers Carbon Cardiovascular System Gene Expression Regulation Hemostasis Infusions, Intra-Arterial Lung Mice, Inbred BALB C Nanoparticles Particle Size Particulate Matter Risk Assessment Time Factors
First date
2017-07-02T10:47:14.245Z