Skip to main content
Publication date
2016 Mar
Authors
Yao, SY Kuja-Halkola, R Thornton, LM Runfola, CD D'Onofrio, BM Almqvist, C Lichtenstein, P Sjolander, A Larsson, H Bulik, CM
Author KI Usernames
Almqvist, C|catalm Bulik, CM|cynbul D'Onofrio, BM|bridon Kuja-Halkola, R|ralkuj Larsson, H|henlar Lichtenstein, P|paulic Sjolander, A|arvsjo Sjölander, A|arvsjo Yao, S|shuyao Yao, SY|shuyao
Pubmed ID
26764185
Journal
JAMA psychiatry
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Bulimia nervosa Egentlig depression Familj Komorbiditet Kvinnlig Manlig Matning- och ätstörningar Medelålders personer Missbruksrelaterade sjukdomar Människa Register Riskfaktorer Självmordsförsök Självsvält Sverige Vuxna Ångeststörningar
Mesh EN
Anorexia Nervosa Anxiety Disorders Bulimia Nervosa Comorbidity Depressive Disorder, Major Family Feeding and Eating Disorders Registries Risk Factors Substance-Related Disorders Suicide, Attempted Sweden
First date
2016-03-27T10:30:40.485Z