Skip to main content
Publication date
2016 Jan
Authors
Gubareva, EA Sjoqvist, S Gilevich, IV Sotnichenko, AS Kuevda, EV Lim, ML Feliu, N Lemon, G Danilenko, KA Nakokhov, RZ Gumenyuk, IS Grigoriev, TE Krasheninnikov, SV Pokhotko, AG Basov, AA Dzhimak, SS Gustafsson, Y Bautista, G Rodriguez, AB Pokrovsky, VM Jungebluth, P Chvalun, SN Holterman, MJ Taylor, DA Macchiarini, P
Author KI Usernames
Feliu, N|neutor Lim, ML|meilim Sjoqvist, S|sebsjo Sjöqvist, S|sebsjo
Pubmed ID
26618750
Journal
Biomaterials
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Allotransplantat Biologiskt nedbrytbara implantat Bioreaktorer Celldifferentiering Cellvidhäftning Djur Elektromyografi Fysiologisk kärlnybildning Makrofager Manlig Medfött diafragmabråck Mellangärde Mesenkymal stamcellstransplantation Råttor Råttor, inavlade Lew Röntgenundersökning Sårläkning Transplantat Transplantation, heterotopisk Transplantatöverlevnad Vävnad-scaffold Vävnadsteknik
Mesh EN
Absorbable Implants Allografts Bioreactors Cell Adhesion Cell Differentiation Diaphragm Electromyography Graft Survival Hernias, Diaphragmatic, Congenital Macrophages Mesenchymal Stem Cell Transplantation Neovascularization, Physiologic Radiography Rats, Inbred Lew Tissue Engineering Tissue Scaffolds Transplantation, Heterotopic Transplants Wound Healing
First date
2016-01-25T15:42:55.7Z