Skip to main content
Publication date
2018 06 05
Authors
Heikkila, K Van Beijsterveldt, CEM Haukka, J Iivanainen, M Saari-Kemppainen, A Silventoinen, K Boomsma, DI Yokoyama, Y Vuoksimaa, E
Author KI Usernames
Silventoinen, K|karsil
Pubmed ID
29760105
Journal
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Doctype
Article
KI Connection
Medel
Mesh SV
Flerbördsgraviditet Fosterålder Födelsevikt För tidig födelse Graviditet Japan Kvinnlig Manlig Människa Nederländerna Nyfödda Prevalens Riskfaktorer Sidodominans Spädbarn Spädbarn med låg födelsevikt Trillingar
Mesh EN
Birth Weight Functional Laterality Gestational Age Infant, Low Birth Weight Japan Netherlands Pregnancy, Multiple Premature Birth Prevalence Risk Factors Triplets
First date
2018-10-21T23:41:19.571Z