Publication date
2017 10 10
Authors
Ahmed, N Lees, KR Ringleb, PA Bladin, C Collas, D Toni, D Ford, GA
Group authors
SITS Investigators
Author KI Usernames
Ahmed, N|niaahm
Pubmed ID
28887377
Journal
Neurology
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Behandlingsresultat Europa Fibrinolytika Hjärnblödning Kvinnlig Manlig Människa Register Resultatvärdering inom hälso- och sjukvård Retrospektiva studier ROC-kurvanalys Stroke Tidsfaktorer Vävnadsplasminogenaktivator Äldre, 80 och över
Mesh EN
Cerebral Hemorrhage Europe Fibrinolytic Agents Outcome Assessment, Health Care Registries Retrospective Studies ROC Curve Stroke Time Factors Tissue Plasminogen Activator Treatment Outcome
First date
2017-10-22T11:09:09.451Z