Skip to main content
Publication date
2016 Feb
Authors
Shakersain, B Santoni, G Larsson, SC Faxen-Irving, G Fastbom, J Fratiglioni, L Xu, WL
Author KI Usernames
Fastbom, J|johfas Faxen-Irving, G|gerfax Faxén-Irving, G|gerfax Fratiglioni, L|laufra Larsson, SC|sulars Santoni, G|giosan Shakersain, B|behsha Xu, WL|weixu Xu, W|weixu
Pubmed ID
26342761
Journal
Alzheimer's & dementia : the journal of the Alzheimer's Association
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Energiintag Kartläggning och enkäter Kvinnlig Longitudinella studier Manlig Medelhavskost Medelålders personer Mild kognitiv störning Människa Neuropsykologiska tester Riskfaktorer Västerländsk kost Äldre Äldre, 80 och över Ätbeteende
Mesh EN
Cognitive Dysfunction Diet, Mediterranean Diet, Western Energy Intake Feeding Behavior Longitudinal Studies Neuropsychological Tests Risk Factors Surveys and Questionnaires
First date
2016-02-21T10:13:34.254Z