Skip to main content
Publication date
2016 02
Authors
Quistgaard, EM Low, C Guettou, F Nordlund, P
Author KI Usernames
Low, C|chrlow Löw, C|chrlow Nordlund, P|parnor Quistgaard, EM|esbqui
Pubmed ID
26758938
Journal
Nature reviews. Molecular cell biology
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Alloster reglering Arabidopsis Autoimmuna sjukdomar Bakterier Biologisk transport Djur Genuttryck Hjärt-kärlsjukdomar Membrantransportproteiner Molekylära modeller Människa Neurodegenerativa sjukdomar Proteinstruktur, sekundär Proteinstruktur, tertiär Röntgenkristallografi Tumörer
Mesh EN
Allosteric Regulation Arabidopsis Autoimmune Diseases Bacteria Biological Transport Cardiovascular Diseases Crystallography, X-Ray Gene Expression Membrane Transport Proteins Models, Molecular Neoplasms Neurodegenerative Diseases Protein Structure, Secondary Protein Structure, Tertiary
First date
2016-02-14T10:43:13.56Z