Skip to main content
Publication date
2016 12
Authors
Zitvogel, L Pitt, JM Daillere, R Smyth, MJ Kroemer, G
Pubmed ID
27687979
Journal
Nature reviews. Cancer
Doctype
Review
KI Connection
Hög
Mesh SV
Alternativ till djurförsök Cancerframkallande ämnen Djur Heterotransplantat Immunsystemet Människa Möss Möss, genetiskt förändrade Sjukdomsmodeller, djur Tumörer
Mesh EN
Animal Testing Alternatives Carcinogens Disease Models, Animal Heterografts Immune System Mice, Transgenic Neoplasms
First date
2016-12-25T10:47:56.12Z