Skip to main content
Publication date
2016 Jan
Authors
Unnersjo-Jess, D Scott, L Blom, H Brismar, H
Author KI Usernames
Brismar, H|hjabri Scott, L|lensco
Pubmed ID
26444032
Journal
Kidney international
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Djur Fluorescensmikroskopi Fluorescerande färgämnen Färgning och märkning Glomerulär filtrationsbarriär Hydrogeler Intracellulära signalpeptider och -proteiner Konfokal mikroskopi Membranproteiner Molekylär avbildning Njurinflammation Råttor Signal-brus förhållande
Mesh EN
Fluorescent Dyes Glomerular Filtration Barrier Hydrogels Intracellular Signaling Peptides and Proteins Membrane Proteins Microscopy, Confocal Microscopy, Fluorescence Molecular Imaging Nephritis Signal-To-Noise Ratio Staining and Labeling
First date
2016-02-07T10:40:23.966Z