Skip to main content
Publication date
2018 06 13
Authors
Kaucka, M Petersen, J Tesarova, M Szarowska, B Kastriti, ME Xie, M Kicheva, A Annusver, K Kasper, M Symmons, O Pan, L Spitz, F Kaiser, J Hovorakova, M Zikmund, T Sunadome, K Matise, MP Wang, H Marklund, U Abdo, H Ernfors, P Maire, P Wurmser, M Chagin, AS Fried, K Adameyko, I
Author KI Usernames
Adameyko, I|igoada Annusver, K|karlan Chagin, AS|andcha Ernfors, P|patern Fried, K|kajfri Kasper, M|markas Kaucka, M|markau Marklund, U|ulrmar Petersen, J|julpet Xie, M|menxie
Pubmed ID
29897331
Journal
eLife
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Ansikte Ansiktsben Ansiktsutveckling Broskceller Djur Embryo, däggdjur Hedgehog-proteiner Hjärna Homeodomänproteiner Integraser Kollagen typ II Luktslemhinna Morfogenes Mutagener Människa Möss Möss, genetiskt förändrade Näsbrosk Reglering av genuttryck, utveckling Rekombinanta fusionsproteiner Signalomvandling Tamoxifen Transkriptionsfaktorer
Mesh EN
Brain Chondrocytes Collagen Type II Embryo, Mammalian Face Facial Bones Gene Expression Regulation, Developmental Hedgehog Proteins Homeodomain Proteins Integrases Maxillofacial Development Mice, Transgenic Morphogenesis Mutagens Nasal Cartilages Olfactory Mucosa Recombinant Fusion Proteins Signal Transduction Tamoxifen Transcription Factors
First date
2018-07-09T03:20:02.142Z