Skip to main content
Publication date
2018 12 13
Authors
Bill-Axelson, A Holmberg, L Garmo, H Taari, K Busch, C Nordling, S Haggman, M Andersson, SO Andren, O Steineck, G Adami, HO Johansson, JE
Author KI Usernames
Adami, HO|hanada Steineck, G|gunnst
Pubmed ID
30575473
Journal
The New England journal of medicine
Doctype
Article
KI Connection
Medel
Mesh SV
Dödsorsaker Förväntad livslängd Klinisk övervakning Livskvalitet Manlig Medelålders personer Metastaser Människa Prognos Proportional hazard-modeller Prostata Prostatatumörer Prostatektomi Riskfaktorer Sjukdomsförlopp Tumörgradering Tumörstadieindelning Uppföljningsstudier Åldersfaktorer Äldre
Mesh EN
Age Factors Cause of Death Disease Progression Follow-Up Studies Life Expectancy Neoplasm Grading Neoplasm Metastasis Neoplasm Staging Prognosis Proportional Hazards Models Prostate Prostatectomy Prostatic Neoplasms Quality of Life Risk Factors Watchful Waiting
First date
2019-01-13T16:22:56.929Z