Skip to main content
Publication date
2018 10 01
Authors
Dahl, C Stigum, H Valeur, J Iszatt, N Lenters, V Peddada, S Bjornholt, JV Midtvedt, T Mandal, S Eggesbo, M
Pubmed ID
29688458
Journal
International journal of epidemiology
Doctype
Article
KI Connection
Medel
Mesh SV
Amning Antibakteriella medel Avföring Fettsyror, flyktiga Fosterålder Förlossning För tidigt födda Graviditet Intensivvårdsavdelningar för nyfödda Kejsarsnitt Kvinnlig Mag-tarmsystemet Manlig Människa Norge Nyfödda Regressionsanalys RNA, ribosomalt, 16S Spädbarn Tarmflora Vuxna
Mesh EN
Anti-Bacterial Agents Breast Feeding Cesarean Section Delivery, Obstetric Fatty Acids, Volatile Feces Gastrointestinal Microbiome Gastrointestinal Tract Gestational Age Infant, Premature Intensive Care Units, Neonatal Norway Regression Analysis RNA, Ribosomal, 16S
First date
2018-12-07T17:45:46.876Z