Skip to main content
Publication date
2018 08 01
Authors
Bolk, J Farooqi, A Hafstrom, M Aden, U Serenius, F
Author KI Usernames
Aden, U|ulrade Bolk, J|jenbol Åden, U|ulrade
Pubmed ID
29868837
Journal
JAMA pediatrics
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Barn Extremt för tidigt födda Kohortstudier Motoriska färdighetsbrister Människa Prevalens Utvecklingsstörningar
Mesh EN
Cohort Studies Developmental Disabilities Infant, Extremely Premature Motor Skills Disorders Prevalence
First date
2018-08-21T23:29:31.128Z