Skip to main content
Publication date
2018 12
Authors
Borestrom, C Jonebring, A Guo, J Palmgren, H Cederblad, L Forslow, A Svensson, A Soderberg, M Reznichenko, A Nystrom, J Patrakka, J Hicks, R Maresca, M Valastro, B Collen, A
Author KI Usernames
Patrakka, J|jaapat
Pubmed ID
30072040
Journal
Kidney international
Doctype
Article
KI Connection
Medel
Mesh SV
Biomarkörer Celldifferentiering Cellhärkomst Cellinje CRISPR-Cas system Fenotyp Genotyp Genredigering Homeodomänproteiner Högkapacitetsscreening Inducerade pluripotenta stamceller Läkemedelskandidater Membranproteiner Människa Nervvävnadsproteiner Njure Organoider Podocyter Reglering av genuttryck Tidsfaktorer Transkripton
Mesh EN
Biomarkers Cell Differentiation Cell Line Cell Lineage CRISPR-Cas Systems Drug Discovery Gene Editing Gene Expression Regulation Genotype High-Throughput Screening Assays Homeodomain Proteins Induced Pluripotent Stem Cells Kidney Membrane Proteins Nerve Tissue Proteins Organoids Phenotype Podocytes Time Factors Transcriptome
First date
2018-12-07T17:45:46.876Z