Skip to main content
Publication date
2018 12 04
Authors
Bartoschek, M Oskolkov, N Bocci, M Lovrot, J Larsson, C Sommarin, M Madsen, CD Lindgren, D Pekar, G Karlsson, G Ringner, M Bergh, J Bjorklund, A Pietras, K
Author KI Usernames
Bergh, J|jonber Lovrot, J|johnlo Lövrot, J|johnlo
Pubmed ID
30514914
Journal
Nature communications
Doctype
Article
KI Connection
Medel
Mesh SV
Bröst Brösttumörer Cancerassocierade fibroblaster Cellcykel Djur Epitel Fettvävnad Fibroblaster Genuttrycksmönster Intercellulära förbindelser Klusteranalys Kvinnlig Logistiska modeller Människa Möss Möss, genetiskt förändrade Prognos Reglering av genuttryck, tumörer RNA-sekvensanalys Sjukdomsförlopp Transkriptionsfaktorer Transkripton Tumörcellinje Tumörmarkörer
Mesh EN
Adipose Tissue Biomarkers, Tumor Breast Breast Neoplasms Cancer-Associated Fibroblasts Cell Cycle Cell Line, Tumor Cluster Analysis Disease Progression Epithelium Fibroblasts Gene Expression Profiling Gene Expression Regulation, Neoplastic Intercellular Junctions Logistic Models Mice, Transgenic Prognosis Sequence Analysis, RNA Transcription Factors Transcriptome
First date
2018-12-23T18:52:25.539Z