Publication date
2017 Apr 19
Authors
Bjorkenstam, C Kosidou, K Bjorkenstam, E
Author KI Usernames
Bjorkenstam, C|chabjo Bjorkenstam, E|emmbjo Björkenstam, C|chabjo Björkenstam, E|emmbjo Kosidou, K|kyrkos
Pubmed ID
28424157
Journal
BMJ (Clinical research ed.)
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Död Fattigdom Föräldrar Incidens Kohortstudier Kvinnlig Manlig Missbruksrelaterade sjukdomar Människa Psykologisk stress Register Riskfaktorer Självmord Sverige Unga vuxna Ungdomar Uppföljningsstudier Utbildningsnivå Utvandrare och invandrare Vuxna som överlevt trauman i barndomen
Mesh EN
Adult Survivors of Child Adverse Events Cohort Studies Death Educational Status Emigrants and Immigrants Follow-Up Studies Incidence Parents Poverty Registries Risk Factors Stress, Psychological Substance-Related Disorders Suicide Sweden
First date
2017-05-07T10:17:03.067Z