Skip to main content
Publication date
2017 11 13
Authors
Palazon, A Tyrakis, PA Macias, D Velica, P Rundqvist, H Fitzpatrick, S Vojnovic, N Phan, AT Loman, N Hedenfalk, I Hatschek, T Lovrot, J Foukakis, T Goldrath, AW Bergh, J Johnson, RS
Author KI Usernames
Bergh, J|jonber Foukakis, T|thefou Johnson, RS|rajohn Lovrot, J|johnlo Lövrot, J|johnlo Rundqvist, H|helame Velica, P|pedvel Veliça, P|pedvel Vojnovic, N|nikvoj
Pubmed ID
29136509
Journal
Cancer cell
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Brösttumörer CD8-positiva T-lymfocyter Celler, odlade Djur Experimentella tumörer Genuttrycksmönster Knockoutmöss Kvinnlig Människa Möss, inavlade C57BL Patologisk kärlnybildning Reglering av genuttryck, tumörer Sjukdomsförlopp T-lymfocyter, cytotoxiska Tumörcellinje Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor A
Mesh EN
Breast Neoplasms CD8-Positive T-Lymphocytes Cell Line, Tumor Cells, Cultured Disease Progression Gene Expression Profiling Gene Expression Regulation, Neoplastic Hypoxia-Inducible Factor 1, alpha Subunit Mice, Inbred C57BL Mice, Knockout Neoplasms, Experimental Neovascularization, Pathologic T-Lymphocytes, Cytotoxic Vascular Endothelial Growth Factor A
First date
2017-12-03T10:16:46.066Z