Skip to main content
Publication date
2017 Nov 01
Authors
Wang, HC Salter, CG Refai, O Hardy, H Barwick, KES Akpulat, U Kvarnung, M Chioza, BA Harlalka, G Taylan, F Sejersen, T Wright, J Zimmerman, HH Karakaya, M Stuve, B Weis, J Schara, U Russell, MA Abdul-Rahman, OA Chilton, J Blakely, RD Baple, EL Cirak, S Crosby, AH
Author KI Usernames
Kvarnung, M|malkva Sejersen, T|thosej Taylan, F|fultay
Pubmed ID
29088354
Journal
Brain : a journal of neurology
Doctype
Article
KI Connection
Medel
Mesh SV
Caenorhabditis elegans Caenorhabditis elegans-proteiner Djur Förskolebarn Förtvining Genmanipulerade djur HEK293-celler Hjärna Homozygot Kvinnlig Manlig Membrantransportproteiner Missensmutation Myastena syndrom, medfödda Människa Nervcellsutskott Presynaptiska terminaler Proteintransport Spädbarn Stamtavla Transportörer Utvecklingsneurologiska störningar
Mesh EN
Animals, Genetically Modified Atrophy Axons Brain Caenorhabditis elegans Caenorhabditis elegans Proteins HEK293 Cells Homozygote Membrane Transport Proteins Mutation, Missense Myasthenic Syndromes, Congenital Neurodevelopmental Disorders Pedigree Presynaptic Terminals Protein Transport Symporters
First date
2017-11-19T10:23:49.219Z