Skip to main content
Publication date
2017 01
Authors
Gruzieva, O Xu, CJ Breton, CV Annesi-Maesano, I Anto, JM Auffray, C Ballereau, S Bellander, T Bousquet, J Bustamante, M Charles, MA de Kluizenaar, Y den Dekker, HT Duijts, L Felix, JF Gehring, U Guxens, M Jaddoe, VVW Jankipersadsing, SA Merid, SK Kere, J Kumar, A Lemonnier, N Lepeule, J Nystad, W Page, CM Panasevich, S Postma, D Slama, R Sunyer, J Soderhall, C Yao, J London, SJ Pershagen, G Koppelman, GH Melen, E
Author KI Usernames
Bellander, T|tombel Gruzieva, O|olegru Kere, J|jukere Melen, E|erimel Melén, E|erimel Merid, SK|simmer Pershagen, G|gorper Soderhall, C|cilsod Söderhäll, C|cilsod
Pubmed ID
27448387
Journal
Environmental health perspectives
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Barn DNA-metylering Graviditet Kvinnlig Kvävedioxid London Luftförorenande ämnen Luftförorening Moderns exponering Människa Nyfödda Prenatal exponering, sena effekter
Mesh EN
Air Pollutants Air Pollution DNA Methylation London Maternal Exposure Nitrogen Dioxide Prenatal Exposure Delayed Effects
First date
2017-02-12T10:24:17.06Z