Skip to main content
Publication date
2017 02 01
Authors
Vagero, D Rajaleid, K
Pubmed ID
27150254
Journal
International journal of epidemiology
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Barn Födelsevikt Förskolebarn För tidig födelse Genetisk epigenes Kvinnlig Könskarakteristika Lineära modeller Livsavgörande händelser Logistiska modeller Manlig Människa Nyfödda Socioekonomiska faktorer Spädbarn Sverige Unga vuxna Ungdomar Vuxna Vuxna som överlevt trauman i barndomen Åldersfaktorer Ärftliga mönster
Mesh EN
Adult Survivors of Child Adverse Events Age Factors Birth Weight Epigenesis, Genetic Inheritance Patterns Life Change Events Linear Models Logistic Models Premature Birth Sex Characteristics Socioeconomic Factors Sweden
First date
2017-06-25T10:38:19.994Z