Skip to main content
Publication date
2017 03
Authors
Saeed, K Rahkama, V Eldfors, S Bychkov, D Mpindi, JP Yadav, B Paavolainen, L Aittokallio, T Heckman, C Wennerberg, K Peehl, DM Horvath, P Mirtti, T Rannikko, A Kallioniemi, O Ostling, P af Hallstrom, TM
Author KI Usernames
Kallioniemi, O|ollkal Ostling, P|paiost Östling, P|paiost
Pubmed ID
27160946
Journal
European urology
Doctype
Article
KI Connection
Medel
Mesh SV
Androgenreceptorer Anilinföreningar Cellgifter Cellulära omprogrammeringstekniker Högkapacitetsscreening Kallikreiner Kastrationsresistenta prostatatumörer Keratin-18 Keratin-5 Kinakrin Manlig Människa Organoplatinaföreningar Precisionsmedicin Prostataspecifikt antigen Screening av antitumörmedel Sulfonamider Tetrahydronaftalener Tretinoin Tumörceller, odlade
Mesh EN
Aniline Compounds Antineoplastic Agents Bexarotene Cellular Reprogramming Techniques Drug Screening Assays, Antitumor High-Throughput Screening Assays Kallikreins Keratin-18 Keratin-5 Organoplatinum Compounds Oxaliplatin Precision Medicine Prostate-Specific Antigen Prostatic Neoplasms, Castration-Resistant Quinacrine Receptors, Androgen Sulfonamides Tetrahydronaphthalenes Tretinoin Tumor Cells, Cultured
First date
2017-03-26T10:29:25.44Z