Skip to main content
Publication date
2017 06 01
Authors
Schmidt, B Roberts, RS Anderson, PJ Asztalos, EV Costantini, L Davis, PG Dewey, D D'Ilario, J Doyle, LW Grunau, RE Moddemann, D Nelson, H Ohlsson, A Solimano, A Tin, W
Group authors
Caffeine Apnea Prematurity CAP Tri
Pubmed ID
28437520
Journal
JAMA pediatrics
Doctype
Article
KI Connection
Medel
Mesh SV
Andningsstillestånd Barns utveckling Beteendestörningar hos barn Centralstimulerande medel Citrater Dubbelblindmetod Födelsevikt För tidigt födda Koffein Kvinnlig Manlig Motoriska störningar Människa Nyfödda Sjukdomar hos för tidigt födda Spädbarn med mycket låg födelsevikt Uppföljningsstudier Utbildningsnivå Utvecklingsstörningar
Mesh EN
Apnea Birth Weight Caffeine Central Nervous System Stimulants Child Behavior Disorders Child Development Citrates Developmental Disabilities Double-Blind Method Educational Status Follow-Up Studies Infant, Premature Infant, Premature, Diseases Infant, Very Low Birth Weight Motor Disorders
First date
2017-04-30T10:23:05.727Z