Skip to main content
Publication date
2017 Jun
Authors
Jin, Y Muhl, L Burmakin, M Wang, YX Duchez, AC Betsholtz, C Arthur, HM Jakobsson, L
Author KI Usernames
Betsholtz, C|chrbet Jakobsson, L|larjak Muhl, L|larmuh
Pubmed ID
28530660
Journal
Nature cell biology
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Arteriovenösa missbildningar Celler, odlade Cellhärkomst Cellproliferation Djur Endoglin Endotelceller Fenotyp Fosfatidylinositol-3-kinas Fysiologisk kärlnybildning Genetiska sjukdomsanlag Kinetik Knockoutmöss Mekanisk påfrestning Människa Patologisk kärlnybildning Proto-onkogenproteiner c-akt RNA-interferens Signalomvandling Sjukdomsmodeller, djur Telangiektasi, ärftlig hemorragisk Transfektion Vaskulär endotelcellstillvästfaktor receptor-2 Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor A Vävnadsodlingsmetoder
Mesh EN
Arteriovenous Malformations Cell Lineage Cell Proliferation Cells, Cultured Disease Models, Animal Endoglin Endothelial Cells Genetic Predisposition to Disease Kinetics Mice, Knockout Neovascularization, Pathologic Neovascularization, Physiologic Phenotype Phosphatidylinositol 3-Kinase Proto-Oncogene Proteins c-akt RNA Interference Signal Transduction Stress, Mechanical Telangiectasia, Hereditary Hemorrhagic Tissue Culture Techniques Transfection Vascular Endothelial Growth Factor A Vascular Endothelial Growth Factor Receptor-2
First date
2017-07-30T10:37:21.917Z