Skip to main content
Publication date
2016 10
Authors
Frick, A Ahs, F Palmquist, AM Pissiota, A Wallenquist, U Fernandez, M Jonasson, M Appel, L Frans, O Lubberink, M Furmark, T von Knorring, L Fredrikson, M
Author KI Usernames
Ahs, F|freahs Fredrikson, M|matfre Åhs, F|freahs
Pubmed ID
26619809
Journal
Molecular psychiatry
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Anilinföreningar Fall-kontrollstudier Hjärna Hjärnbark Kvinnlig Mandelkärna Manlig Människa Neurokinin 1-receptorer Piperidiner Positronemissionstomografi Serotonin SERT-proteiner Stressyndrom, posttraumatiskt Substans P Sulfider Tetrazoler Transkripton Vuxna Ångeststörningar
Mesh EN
Amygdala Aniline Compounds Anxiety Disorders Brain Case-Control Studies Cerebral Cortex Piperidines Positron-Emission Tomography Receptors, Neurokinin-1 Serotonin Serotonin Plasma Membrane Transport Proteins Stress Disorders, Post-Traumatic Substance P Sulfides Tetrazoles Transcriptome
First date
2016-10-09T10:54:52.278Z