Skip to main content
Publication date
2016 Aug 31
Authors
Shen, Q Lu, DH Schelin, MEC Joud, A Cao, Y Adami, HO Cnattingius, S Fall, K Valdimarsdottir, U Fang, F
Author KI Usernames
Adami, HO|hanada Cao, Y|yancao Cnattingius, S|svecna Fang, F|fanfan Lu, D|donlu Lu, DH|donlu Schelin, MEC|msandb Schelin, ME|msandb Shen, Q|qinshe
Pubmed ID
27582045
Journal
BMJ (Clinical research ed.)
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Incidens Kvinnlig Manlig Medelålders personer Människa Olycksfall Register Riskfaktorer Sjukdom orsakad av läkares åtgärder Sjukhusvistelse Sverige Sår och skador Tidsfaktorer Tumörer Äldre Äldre, 80 och över
Mesh EN
Accidents Hospitalization Iatrogenic Disease Incidence Neoplasms Registries Risk Factors Sweden Time Factors Wounds and Injuries
First date
2016-09-25T10:24:26.119Z