Skip to main content
Publication date
2016 Mar 10
Authors
Sugiura, T Wang, H Barsacchi, R Simon, A Tanaka, EM
Author KI Usernames
Simon, A|andsim
Pubmed ID
26934225
Journal
Nature
Doctype
Article
KI Connection
Medel
Mesh SV
Ambystoma mexicanum Amputation, traumatisk Cellcykel Cellproliferation Djur Extremiteter Intracellulära signalpeptider och -proteiner Kloning, molekylär Membranproteiner Molekylsekvensdata Muskelfibrer Människa Möss Notophthalmus viridescens Sebrafisk Svans Sårläkning Vävnadsnybildning Xenopus
Mesh EN
Ambystoma mexicanum Amputation, Traumatic Cell Cycle Cell Proliferation Cloning, Molecular Extremities Intracellular Signaling Peptides and Proteins Membrane Proteins Molecular Sequence Data Muscle Fibers, Skeletal Myristoylated Alanine-Rich C Kinase Substrate Notophthalmus viridescens Regeneration Tail Wound Healing Xenopus Zebrafish
First date
2016-03-27T10:40:15.624Z