Skip to main content
Publication date
2016 Feb 09
Authors
Johansson, E Cuadrado-Godia, E Hayden, D Bjellerup, J Ois, A Roquer, J Wester, P Kelly, PJ
Author KI Usernames
Wester, P|perwes
Pubmed ID
26747885
Journal
Neurology
Doctype
Article
KI Connection
Medel
Mesh SV
Behandlingsresultat Endarterektomi, karotis Halsartärer Halsartärförträngning Hjärnrevaskularisering Kvinnlig Manlig Medelålders personer Människa Prospektiva studier Riskfaktorer Slaganfall Tidsfaktorer Vuxna Återfall Äldre Äldre, 80 och över Övergående hjärnischemi
Mesh EN
Carotid Arteries Carotid Stenosis Cerebral Revascularization Endarterectomy, Carotid Ischemic Attack, Transient Prospective Studies Recurrence Risk Factors Stroke Time Factors Treatment Outcome
First date
2016-02-21T10:44:28.318Z