Skip to main content
Publication date
2016 Apr 19
Authors
Rannversson, H Andersen, J Sorensen, L Bang-Andersen, B Park, M Huber, T Sakmar, TP Stromgaard, K
Author KI Usernames
Sakmar, TP|thosak
Pubmed ID
27089947
Journal
Nature communications
Doctype
Article
KI Connection
Medel
Mesh SV
Aminosyror Antidepressiva medel Bidning, kompetitiv Bindningsplatser Fenylalanin Fotokemiska processer Molekylstruktur Molekylära modeller Mutation Människa Nedstämdhet Proteinbindning Proteinstruktur, tertiär SERT-proteiner Ultraviolett strålning
Mesh EN
Amino Acids Antidepressive Agents Binding, Competitive Binding Sites Depression Models, Molecular Molecular Structure Mutation Phenylalanine Photochemical Processes Protein Binding Protein Structure, Tertiary Serotonin Plasma Membrane Transport Proteins Ultraviolet Rays
First date
2016-05-16T11:08:19.545Z