Skip to main content
Publication date
2017 Aug 08
Authors
Longinetti, E Mariosa, D Larsson, H Ye, WM Ingre, C Almqvist, C Lichtenstein, P Piehl, F Fang, F
Author KI Usernames
Almqvist, C|catalm Fang, F|fanfan Ingre, C|caring Larsson, H|henlar Lichtenstein, P|paulic Longinetti, E|elislo Mariosa, D|danmar Piehl, F|frepie Ye, WM|weiye Ye, W|weiye
Pubmed ID
28701495
Journal
Neurology
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Amyotrofisk lateralskleros Fall-kontrollstudier Familj Genetiska sjukdomsanlag Kvinnlig Manlig Medelålders personer Människa Oddskvot Prospektiva studier Psykiska störningar Register Sverige Uppföljningsstudier Äldre
Mesh EN
Amyotrophic Lateral Sclerosis Case-Control Studies Family Follow-Up Studies Genetic Predisposition to Disease Mental Disorders Odds Ratio Prospective Studies Registries Sweden
First date
2017-08-27T10:55:58.164Z