Skip to main content
Publication date
2017 11 10
Authors
Ernst, C Odom, DT Kutter, C
Author KI Usernames
Kutter, C|clakut
Pubmed ID
29127279
Journal
Nature communications
Doctype
Review
KI Connection
Hög
Mesh SV
Djur DNA-metylering Däggdjur Evolution, molekylär Genavstängning Genetiska modeller Genominstabilitet Manlig Människa Möss Omflyttningsbara DNA-segment Posttranskriptionsmodifiering av RNA siRNA Spermatogonier Spermiebildning
Mesh EN
DNA Methylation DNA Transposable Elements Evolution, Molecular Gene Silencing Genomic Instability Mammals Models, Genetic RNA Processing, Post-Transcriptional RNA, Small Interfering Spermatogenesis Spermatogonia
First date
2017-11-28T14:44:37.122Z