Skip to main content
Publication date
2017 Apr
Authors
Forsberg, A Cervenka, S Fagerlund, MJ Rasmussen, LS Zetterberg, H Harris, HE Stridh, P Christensson, E Granstrom, A Schening, A Dymmel, K Knave, N Terrando, N Maze, M Borg, J Varrone, A Halldin, C Blennow, K Farde, L Eriksson, LI
Author KI Usernames
Borg, J|jacbor Cervenka, S|simcer Christensson, E|evachr Dymmel, K|karier1 Eriksson, LI|larerik Erlandsson Harris, H|helerl Fagerlund, MJ|maljon Farde, L|lafard Forsberg, A|antfor Granstrom, A|annagr2 Granström, A|annagr2 Halldin, C|chhall Harris, HE|helerl Jonsson Fagerlund, M|maljon Knave, N|ninkna Schening, A|annasc Stridh, P|perstr Varrone, A|andvar
Pubmed ID
28253549
Journal
Annals of neurology
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Biomarkörer Buk Grå substans Hjärna Manlig Medelålders personer Mild kognitiv störning Människa Nedreglering Positronemissionstomografi Prostatektomi Uppföljningsstudier Äldre
Mesh EN
Abdomen Biomarkers Brain Cognitive Dysfunction Down-Regulation Follow-Up Studies Gray Matter Positron-Emission Tomography Prostatectomy
First date
2017-05-14T10:15:40.279Z