Skip to main content
Publication date
2017 May 30
Authors
Carr, H Cnattingius, S Granath, F Ludvigsson, JF Bonamy, AKE
Author KI Usernames
Bonamy, AKE|anneds Cnattingius, S|svecna Edstedt Bonamy, AK|anneds Granath, F|fregra Ludvigsson, JF|joludv
Pubmed ID
28545637
Journal
Journal of the American College of Cardiology
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Barn Dödsorsaker Fosterålder Förskolebarn För tidig födelse Hjärtsvikt Incidens Kvinnlig Manlig Människa Nyfödda Retrospektiva studier Riskbedömning Riskfaktorer Socioekonomiska faktorer Spädbarn Sverige Tidsfaktorer Unga vuxna Ungdomar Uppföljningsstudier
Mesh EN
Cause of Death Follow-Up Studies Gestational Age Heart Failure Incidence Premature Birth Retrospective Studies Risk Assessment Risk Factors Socioeconomic Factors Sweden Time Factors
First date
2017-06-04T10:47:54.241Z