Skip to main content
Publication date
2017 Nov 25
Authors
Lagergren, J Smyth, E Cunningham, D Lagergren, P
Author KI Usernames
Lagergren, J|jeslag Lagergren, P|pervik
Pubmed ID
28648400
Journal
Lancet (London, England)
Doctype
Review
KI Connection
Hög
Mesh SV
Adenokarcinom Esofagektomi Esofagoskopi Kombinationsterapi Kvinnlig Livskvalitet Manlig Matstrupstumörer Medelålders personer Människa Prognos Riskbedömning Sjukdomsfri överlevnad Skivepitelkarcinom Understödjande kemoradioterapi Äldre Äldre, 80 och över Överlevnadsanalys
Mesh EN
Adenocarcinoma Carcinoma, Squamous Cell Chemoradiotherapy, Adjuvant Combined Modality Therapy Disease-Free Survival Esophageal Neoplasms Esophagectomy Esophagoscopy Prognosis Quality of Life Risk Assessment Survival Analysis
First date
2017-12-10T10:45:33.147Z